Web www.esconatura.com

Espeleología / Listado de cavidades de Baleares

Llucmajor

Nombre de la cavidad
coordenadas UTM
Cova de s Ànegat 478090/4372130-0
Cova de ses Amaules 490180/4364250-75
Cova de s'Àguila de Torralls 481570/4360760-105
Cova dets Alls 487600/4363210-
Cova de s'Àguila Vella 482870/4362870-100
Cova de ses Anyelles 487950/4375960-205
Cova de s'Aresta  494200/4374150-250
Cova de Bennor  487380/4368280-110
Cova de sa Bassa Crua  479950/4364530-130
Cova Baixa, o Cova Verda  478400/4372340-0
Cova d'en Berenguer  476820/4368450-0
Cova des Boldes  478390/4361370-0
Cova des Banc  490430/4357500-10
Cova des Balcó  479230/4360220-3
Cova d'en Borino  495070/4363330-55
Cova des Barranc  481810/4375180-60
Avenc de Bennor  488070/4368140-115
Sa Boal  480700/4360900-110
Avenc de Can Moletó  494800/4368770-115
Cova de Ca s'Hereu  485870/4371560-140
Cova de Cala Pi  486000/4357830-20
Cova des Claper  486090/4371500-140
Cova de Cugulutx d'en Jaqueta  486090/4368650-120
Cova de sa Cunillera de s'Àguila  485270/4361960-95
Cova de sa Columna, o de sa Pleta  486110/4368600-120
Coveta des Corral  487490/4367490-115
Avenc de Cugulutx d'en Seu  487190/4370110-115I
Cova de sa Coma de Son Torra  491340/4369520- 125
Cova de Ca n'Oller  488150/4371550-125
Cova de Can Pola  488060/4371010-125
Cova de ses Cabanasses  482730/4370750-125
Cova des Camp Vell  482400/4366620-125
Cova Calenta  477580/4371850-0
Cova de sa Canal de ses Covetes  477660/4369900-25
Coveta des Coloms  476800/4368730-0
Cova de la Creu  479810/4360030-0
Cova des Coloms, de na Blanca  491160/4357130-5
Cova des Camí  486130/4357810-25
Sa Cova  481970/4374420-65
Cova de Ca n'Eixut  488170/4375330-215
Coveta de sa Cabana  488110/4375260-255
Cova de sa Canal  488610/4375250-250
Ses Covetes  487840/4375640-20
Cova des Colomer  497000/4373910-300
Cova des Camp de So n'Hereu  486090/4371500-145
Cova des Coloms, de s'Escull  477800/4367300-0
Cova des Corb Marí  477730/4365430-0
Cova de sa Caseta  477780/4365520-0
Es Covatxó  481470/4358030-5
Cova des Cap Roig  480630/4359230-0
Cova des Carril, o dets Ossos  483610/4357680-5
Cova des Contrabandistes, o Cova Negra  484000/4357240-40
Cova des Cap Enderrocat  476200/4369920-0
Cova de Cortadeta  493500/4364300-65
Cova de sa Cabana  488150/4375450-220
Cova d'en Durí  482710/4374390-120
Cova de ses Dues Cambres  484250/4373190-120
Cova de s'Esperó  480360/4359630-2
Cova de s'Espardenya, o des Bastons  489130/4357300-8 
Cova des Figueral de Moro, o de sa Pleta Rodona  484690/4366690-115
Coveta des Frares  485360/4365730-105 
Cova des Fornassàs, o des Sementer des Claper  486660/4375140-210
Cova Foradada  490840/4357050-0
Cova de sa Farina  487860/4357510-0
Cova de ses Figueres  490400/4364000-75
Cova de ses Figueres de Moro  489960/4366000-105
Es Forats  485880/4357180-10
Na Foradada, o Cova de sa Torre  491750/4356650-0
Cova de sa Guitarreta  493000/4362200-50
Cova des Gat  478500/4361215-10
Cova de sa Garríga  489650/4363030-70
Cova de Galdent  490270/4373600-170
Cova des Jeure  487800/4367370-115
Cova des Lladres  479360/4360270-85
Cova des Lladre  488530/4375500-220
Cova de sa Llapassa  479960/4361970-110
Cova Llarga de Bennor  488130/4368240-115
Cova de Mandívia de Dalt  486950/4376030-170
Cova de ses Males Llengos  485650/4362830-85
Covassa des Molar  486940/4357590-0
Covassa de sa Dent  487360/4357500-0
Cova des Metge  491570/4356700-0
Cova de Mina  495090/4372030-250
Cova d'en Martinet  484270/4361940-90
Cova de ses Olles  483630/4367110-135
Cova dets Ossos  483020/4357540-20
Cova dets Obusos  476310/4369780-0 
Cova des Pas de Vallgornera  489160/4357700-15
Cova des Puig de s'Escola  491840/4374470-250
Cova de sa Pleta, de So n'Hereu  486050/4371470-140
Cova des Pi Escucullat  482730/4368690-90
Cova de sa Pleta, de So n'Antelm  485440/4369610-120
Cova Perduda  486500/4363840-851
Cova Primera de na Clot  479070/4372080-20
Cova des Puntarro  476650/4369190-0
Cova Pudenta  492680/4356320-0
Cova des Pastor, o d'en Tolo  486170/4357940-5
Cova Plana  485630/437710-130
Cova des Pou Blanquer  488710/4374690-185
Cova des Puig de Caldent  489820/4375360-365
Cova de sa Pleta de ses Cases  484270/4364480-100
Cova des Puig de sa Gloria  495030/4372020-250
Cova de sa Quintana  485780/4362750-90
Cova des Ratal Vell  490050/4366200-100
Cova des Ribell  490230/4363170-751
Cova de sa Romaina  486560/4373570-150
Cova de sa Regana  477710/4362950-0
Cova des Ribells  493840/4357380-0
Cova de Son Boscana  490080/4364130-75 
Cova de Son Taixaquet, o de ses Puces  486460/4367250-110
Cova de Son Cardell, o de Son Torra  491680/4369020-125
Cova de So n'Hereu  485990/4371440-140
Cova de Son Granada de Dalt  482710/4368470-95
Cova de So n'Antelm, o de Cogulutx  485060/4369270-130
Cova de Son Mulet  495210/4370420-150
Cova de Son Dalabau  485750/4370830-125
Cova des Sementer de ses Figueres  489850/4364760-90
Cova de Son Pieres  488070/4371630-125
Cova de Son Rubí  487520/4371650-130
Cova de Son Julia  488130/4371030-125
Cova de Son Torra  491470/4369210-125
Cova de Son Cresta  493210/4367780-105
Coveta des Sementer  482170/4370130-115
Cova de Son Ramis Nou  493910/4368030-110
Cova de Son Ramis Vell (l)  494200/4368090-110
Cova de Son Ramis Vell (II)  494300/4367910-105
Cova de Son Ramis Vell (III)  494300/4367869-105
Cova des Sementer de s'Olivera  481550/4367830-100
Cova Segona de na Clot  479050/437200-20
Cova de Son Fideu  492470/4358610-10
Cova de Son Reynes  493210/4359550-30
Cova de Son Monjo  482670/4375850-90
Cova d'en Santanyi  486030/4357710-3
Cova des Sementer de sa Torre  480000/4364640-125
Cova de Son Taixaquet d'en Toni  487450/4366690-110
Cova de Son Isern  479080/4371950-135
Cova de Son Monget 484540/43733000-120
Balma de Son Monjo  482100/4374800-75 
Cova des Torrent d'Alfabia, o des Masdeu  494240/4363760-55
Cova de sa Torre  482810/4366610-130
Cova des Tort  479600/4370880-40
Cova de sa Torrentera  479600/4370870-40
Cova des Tren  479500/4370900-40
Cova Tercera de na Clot  479100/4372000-20
Cova des Torrent Gros  482200/4375000-60
Cova de sa Talaieta  484510/4372650-5
Cova des Torrent Fondo  488000/4357350-5
Cova de sa Tanca  485290/4366470-100
Cova des Tall des Torrent  482650/4375000.100
Cova de I'Uf, o des Suro  480360/4359450-0
Cova des Vemat  493350/4364070-60
Cova de ses Vuit Quarterades  483070/4367990-135
Cova de Vallgomera  489690/4357510-0
Cova de sa Volta  483200/4367340-120

 

 

 

info@esconatura.com
...--------